Varování

Varování

Podáním objednávky kupující prohlašuje, že je plnoletý a že objednané produkty bude používat v souladu se zákonem. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku prodeje, obchodu, používání nebo manipulace s jakýmkoli výrobkem zakoupeným u nás. Je odpovědností kupujícího, nikoli prodávajícího, zjistit a dodržovat všechny platné místní a mezinárodní zákony, pokud jde o držení a/nebo používání jakéhokoli zakoupeného zboží. Nemůžeme vám vrátit peníze, pokud se vámi objednaná zásilka ztratí nepojištěným běžným dopravcem nebo ji zabaví celní nebo jiné orgány. V případě pochybností si před objednáním ověřte místní a národní zákony.

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme doručovat do škol nebo na jiné adresy, které považujeme za nebezpečné. Neuvádějte prosím adresu školy – pokud tak učiníte, můžeme vás kontaktovat a domluvit se na doručení na jinou adresu. Mezi další adresy, které můžeme považovat za nebezpečné, patří školky, nemocnice, jesle, kostely nebo vládní budovy a další adresy dle našeho uvážení. Pokud takovou adresu na vaší objednávce uvidíme, budeme vás kontaktovat a pokusíme se zajistit doručení na jinou adresu.

Právní poznámky

Všechny produkty uvedené na našich webových stránkách jsou legální. Za dodržování místních, státních a federálních zákonů a/nebo stanov odpovídá výhradně kupující.

V souladu s výše uvedenou částí „Odmítnutí odpovědnosti“ je zákazník odpovědný za to, že při nákupu výrobku z těchto webových stránek je plnoletý a že jej bude používat legálním a odpovědným způsobem. Odkazy na klíčové body (nikoli však vyčerpávající seznam) jsou uvedeny níže.

Podezřelé předměty nesmí být použity jako zbraně nebo k jakémukoli způsobení újmy na zdraví či poškození osobního majetku. Je VAŠÍ odpovědností znát zákony před zadáním objednávky. Je odpovědností kupujícího, nikoliv prodávajícího, ověřit a dodržovat všechny platné místní, státní, federální a mezinárodní zákony týkající se držení a používání jakéhokoliv předmětu na těchto stránkách – nemůžeme sledovat více než 40 000 zákonů o kontrole zbraní.

V případě mezinárodních objednávek si prosím ověřte u místních okresních a státních úřadů nebo policie, zda jsou ve vaší oblasti legální, je VAŠÍ odpovědností znát před objednáním vaše zákony. Zakoupením položky z našich stránek kupující zaručuje, že dodržuje všechny místní, státní, federální a mezinárodní zákony a že je legálně schopen tyto položky z našich webových stránek nebo katalogu zakoupit.

Náš obchod se zříká veškeré odpovědnosti související s nesprávným, nezákonným a neúmyslným použitím nebo úpravou zbraní prodávaných prostřednictvím našich webových stránek nebo katalogu. Kupující, uživatel nebo účastník přebírá veškeré riziko zranění v důsledku jakéhokoli použití.

Klíčové body:

  • Noste ji pouze na veřejných místech a používejte ji pouze pro vystavení nebo osobní použití, nikdy ne proti někomu nebo jako zbraň.
  • Nošení meče na VEŘEJNÉM MÍSTĚ bez pádného důvodu je trestným činem.
  • Všechny osoby nakupující na těchto webových stránkách musí být starší 18 let.
  • Za dodržování místních, státních a federálních zákonů a/nebo stanov odpovídá výhradně kupující.
  • Všechny výrobky jsou určeny pouze k vystavení a vyzvednutí.
  • Nepoužívejte ke konzumaci lidmi ani zvířaty.
  • Nepoužívejte výrobky k ničení veřejného majetku.
  • Výrobky uchovávejte v bezpečí a mimo dosah dětí.
  • Ne všechny výrobky jsou vhodné pro osoby mladší 18 let.